Met Heerenlux altijd een optimaal verfresultaat 
Met Heerenlux altijd een optimaal verfresultaat 

Algemene voorbehandeling van staal

Ontroesten

De levensduur van elk verfsysteem valt of staat met de voorbehandeling van de ondergrond en de omstandigheden waaronder het materiaal wordt verwerkt. Roestvorming gaat onder de verflagen door en schilderen over een vochtige ondergrond leidt onherroepelijk tot blaasvorming en afbladdering.

Staal dient zorgvuldig van de walshuid, eventuele roest en andere verontreiniging te zijn ontdaan. Staal reinigen door stralen volgens reinheidsgraad SA 2,5. of handontroesten volgens reinheidsgraad ST 3. door middel van schuren met een grove schuurschijf, naaldhamer of Peragoschijf. Het gebruik van een staalborstel wordt afgeraden i.v.m. mogelijke potentiaalverschillen tussen de stalen ondergrond en staalborstel en de hiermee nieuw ontstane roestvorming.  

Bij handontroesten zal vaak niet alle roest optimaal verwijderd kunnen worden. In dat geval een roestomvormer gebruiken.

Ontvetten

Ontvet het oppervlak thinner of wasbenzine om lasslakken en algemene vervuiling te verwijderen. Alle scherpe kanten afronden en lasspatten verwijderen.

Verwerkingsomstandigheden

Alle oppervlakken moeten goed droog zijn. De relatieve vochtigheidsgraad mag niet hoger zijn dan 85%. De oppervlak-temperatuur van het staal dient minimaal 3°C boven dauwpunt te liggen. Direct na het stralen of handontroesten, al dan niet na gebruik van een roestomvormer, dient de eerste laag worden aangebracht om mogelijk nieuwe roestvorming, hoe gering ook, tegen te gaan. Een eerste laag op kaal staal altijd 20-25% verdund aanbrengen voor optimale impregnering in het staalprofiel.

Gestraald staal

Gestraalde platen zijn in het algemeen voorzien van een transportprimer (shopprimer of lasprimer). Deze primer biedt een tijdelijke roestwering. Om verborgen roestvorming te vermijden, bij voorkeur de shop/lasprimer volledig verwijderen en vervangen door een 20-25% verdunde laag Heerenlux Grondverf/Primer of Hemeyline Snelgrond WS. Deze eerste primerlaag zo snel mogelijk aanbrengen om mogelijk nieuwe roestvorming, hoe gering ook, tegen te gaan. Voor optimale impregnering in het staalprofiel de eerste laag op kaal staal altijd 20-25% verdund aanbrengen met een stugge kwast.

Daarom Heerenlux

  • Meer dan 80 jaar ervaring
  • Vloeit prachtig
  • Strak schilderwerk
  • Breed aanbod
  • Prima prijs-kwaliteitverhouding
Distributeurs