N

Ruim 80 jaar ervaring

N

Professioneel

N

Betrouwbaar

Verfadvies en tips

Hoe jij de beste resultaten behaald met de schildersverven van Heerenlux. Hier bieden wij je verfadvies en handige tips.

Voorbehandelen van ondergronden

Heerenlux verven en lakken zijn geschikt voor diverse ondergronden, zoals hout, staal en aluminium. Voor een optimale hechting van Heerenlux verven en lakken is het noodzakelijk dat u de te behandelen oppervlakte eerst juist voorbehandelt.

Wij hebben voor u de voorbehandelingen op een rij gezet:
Voorbehandling van bestaande verflagen
Voorbehandeling van kaal hout
Voorbehandeling van kaal staal
Voorbehandeling van kaal aluminium

Toch nog vragen?

Dan kan je altijd contact met ons opnemen. Wij zijn dagelijks tussen 8:00 en 16:00 telefonisch bereikbaar voor vragen.

+31 (0) 297 – 521676

Heerenlux - Ondergrond - Bestaand schilderwerk Voorhandelen

Voorbehandelen van bestaand schilderwerk

Door invloed van UV, weer en wind verouderen geschilderde oppervlakken en moeten uiteindelijk altijd worden onderhouden.  Hoe snel een geschilderd oppervlak veroudert en wanneer onderhoud nodig is, hangt af van de conditie van de aangebrachte verf en de elementen waaraan het oppervlak wordt blootgesteld. Hoe langer je onderhoud uitstelt zal leiden tot verkleuring, glansverlies, barstvorming en uiteindelijk onthechting van de beschermende verflaag. Om een verfsysteem in goede conditie te houden, periodiek één of meer onderhoudslagen aanbrengen.

Als het bestaande verfwerk nog goed hecht en alleen maar verkleurd is en/of glans heeft verloren, dan is het systeem toe aan een nieuwe verflaag.

Maak bestaande geschilderde oppervlakken schoon met (warm) water en ammonia om eventuele in water oplosbare vervuiling te verwijderen. Na het droogmaken van het oppervlak, ontvetten met wasbenzine en opschuren met schuurpapier P220-240.  Gebruik voor het ontvetten altijd schone doeken en vervang deze regelmatig. Slecht hechtende en/of beschadigd verfwerk moet je volledig verwijderen en daarna vervangen door nieuwe verf, inclusief de primers.

Heerenlux aflakken en primers kunnen op vrijwel elk bestaande ondergrond worden aangebracht. Het maakt niet uit of dit bestaande Heerenlux verf is of verf van een ander merk.

 

Heerenlux - Ondergrond - Onbehandeld hout voorbehandelen

Voorbehandelen van kaal hout

Kaal hout moet droog en vetvrij zijn. Vettige, harsrijke soorten als grenen en Oregon Pine zal je eerst terdege te moeten ontvetten voordat je er verf of lak op aanbrengt. Ontvet kaal hout met thinner of wasbenzine en laat goed uitdampen.

Hout is een natuurproduct dat door schimmels kan worden afgebroken. Bij een langdurige, te hoge vochtigheid gaan de in het hout aanwezige schimmelsporen zich ontwikkelen en tasten het hout aan. Deze biologische afbraak (houtrot) zal bij een temperatuur van 25°C het snelst plaatsvinden. Het door rot aangetaste hout zal je volledig moeten verwijderen. Beitel aangetaste houtdelen weg tot minimaal 10mm in onaangetaste houtvezels. Maak een vervangend goed passend stuk (hard-)hout en lijm dit met epoxylijm in het weg gevallen deel van het hout. Het vochtgehalte in het hout mag maximaal 13% bedragen.

Het kale hout schuur je, indien nodig, eerst grof met droogschuurpapier P60-80 en vervolgens in opvolgende schuurgangen met droogschuurpapier oplopend van P100 t/m P220. Je schuurt altijd in de nerfrichting. Verwijder al het schuurstof en ontvet nogmaals met thinner of wasbenzine.

Hierna kan je de eerste laag Heerenlux Grondverf aanbrengen. Voor maximale impregering deze eerste laag 20-25% verdund en met een stugge kwast aanbrengen.

Heerenlux - Ondergrond - Roestig staal voorbehandelen

Voorbehandelen van kaal staal

Ontroesten

De levensduur van elk verfsysteem valt of staat met de voorbehandeling van de ondergrond en de omstandigheden waaronder het materiaal wordt verwerkt. Roestvorming gaat onder de verflagen door en schilderen over een vochtige ondergrond leidt onherroepelijk tot blaasvorming en afbladdering.

Staal dient zorgvuldig van de walshuid, eventuele roest en andere verontreiniging te zijn ontdaan. Staal reinigen door stralen volgens reinheidsgraad SA 2,5. of handontroesten volgens reinheidsgraad ST 3. door middel van schuren met een grove schuurschijf, naaldhamer of Peragoschijf. Het gebruik van een staalborstel wordt afgeraden i.v.m. mogelijke potentiaalverschillen tussen de stalen ondergrond en staalborstel en de hiermee nieuw ontstane roestvorming.

Bij handontroesten zal vaak niet alle roest optimaal verwijderd kunnen worden. In dat geval een roestomvormer gebruiken.

Ontvetten

Ontvet het oppervlak thinner of wasbenzine om lasslakken en algemene vervuiling te verwijderen. Alle scherpe kanten afronden en lasspatten verwijderen.

Verwerkingsomstandigheden

Alle oppervlakken moeten goed droog zijn. De relatieve vochtigheidsgraad mag niet hoger zijn dan 85%. De oppervlak-temperatuur van het staal dient minimaal 3°C boven dauwpunt te liggen. Direct na het stralen of handontroesten, al dan niet na gebruik van een roestomvormer, dient de eerste laag worden aangebracht om mogelijk nieuwe roestvorming, hoe gering ook, tegen te gaan. Een eerste laag op kaal staal altijd 20-25% verdund aanbrengen voor optimale impregnering in het staalprofiel.

Gestraald staal

Gestraalde platen zijn in het algemeen voorzien van een transportprimer (shopprimer of lasprimer). Deze primer biedt een tijdelijke roestwering. Om verborgen roestvorming te vermijden, bij voorkeur de shop/lasprimer volledig verwijderen en vervangen door een 20-25% verdunde laag Heerenlux Grondverf/Primer. Deze eerste primerlaag zo snel mogelijk aanbrengen om mogelijk nieuwe roestvorming, hoe gering ook, tegen te gaan. Voor optimale impregnering in het staalprofiel de eerste laag op kaal staal altijd 20-25% verdund aanbrengen met een stugge kwast.

 

Heerenlux - Ondergrond - Onbehandeld / kaal aluminium voorbehandelen

Voorbehandelen van kaal aluminium

De voorbehandeling van aluminium is zeer belangrijk. Nieuw aluminium heeft een vettig oppervlak dat eerst moet worden verwijderd alvorens met het schilderwerk kan worden begonnen. Op nieuw aluminium is het raadzaam na ontvetten met thinner of wasbenzine eerst een dunne etsprimer aan te brengen. Deze etsende primer geeft een optimale hechting tussen het metaal en de eerste grondlaag.

Hoewel aluminium na verloop van tijd nauwelijks corrosie zal vertonen, ontstaat aan het oppervlak een dun oxidelaagje. Voor een optimale hechting op bestaand aluminium is het noodzakelijk, dat naast het verwijderen van eventuele vettige substanties, het oppervlak wordt voorbehandeld door licht stralen of grof schuren met P80.

Na het mat schuren en stofvrij maken van het aluminium moet binnen enkele uren de eerste laag Heerenlux primer  worden aangebracht. Voor maximale impregnering de eerste laag 20-25% verdund aanbrengen met een stugge kwast.